ویژگی های فنی خط تولید

ویژگی های فنی خط تولید
۱۴۰۰/۰۸/۰۸

ویژگی های فنی خط تولید

"آسیاب نمودن و اندازه ذرات تاثیر بارزی روی کیفیت پلت و افزایش انرژی تولیدی و بهبود عملکرد پرنده دارد"

آسیاب :آسیاب نمودن و اندازه ذرات تاثیر بارزی روی کیفیت پلت و افزایش انرژی تولیدی و بهبود عملکرد پرنده دارد.جیره های پلت با کیفیت بالاتر ،دارای انرژی متابولیسمی بالاتری هستند .مثلا PDI100 در مقابل PDI  صفر دارای 187 کیلو کالری انرژی متابولیسمی بالاتری برای جوجه بوده است .

آسیاب قدرتمند در کارخانه با روش برشی، بدون ایجاد آردینگی فراوان مانند اغلب آسیابهای چکشی، ضمن آ«که فعالیت سنگدان را تحریک به فعالیت بیشتری می کند، قابلیت هضم مواد و طبعا کاهش ضریب تبدیل را به طور محسوسی ، به دنبال دارد . 

میکسر: میکسر از ورقهای تمام استیل نگیر ساخته شده که امکان چسبندگی و یا ماندن مواد در داخل دستگاه را به صفر تقلیل می دهد ریبون، اوگر و پدالهای میکسر به طور مرتب کنترل و طبق برنامه زمانی کنترل کیفی تعویض می گردد. تا فرسودگی برای به هم خوردن میکس بهینه پیش نیاید.

برای توزیع یکنواخت خوراک، میکسر با رعایت تقویم تعمیر و نگهداری ، مورد سنجش و تست قرار می گیرد . درصد یکنواختی (CV%) بدست آمده در اکثر موارد بین 5 تا 10درصد ثبت شده که رقم معقول و مناسبی است . در صورت بالا بودن سی - وی بیش از همه موجب عدم یکنواختی و گاهی اوقات مشکلات حادتر بدلیل عدم مصرف برخی از مواد مغإی یا آنزیم ها در قسمتی از گله می شود . 

کادندیشنر : ترکیب ذرات کوچک با ذرات بزرگتر توسط کاندیشنر در همکاری مشترک فشار |، رطوبت و حرارت بخار خشک در محفظه ای دو لایه و تمام استیل در دو خط مستقل و جدا از هم صورت می گیرد . قدرت ماندگاری خوراک در زمان بالای 180 ثانیه و قابلیت افزایش دما تا 85 درجه سانتیگراد ( پخت به وسیله بخار فوق اشباع و عاری از قطرات آتب) سبب می شود : قابلیت هضم و جذب خوراک تولیدی افزایش یابد . 

با افزایش PDI  ( حداقل 25%) میزان ضریب تبدیل 5 امتیاز در یک وزن مشابه کاهش می یابد. توضیح آنکه مدیریت ضعیف کیفیت پلت می تواند موجب افزایش ضریب تبدیل تا 13% شود. 

ساختارآمیلوز و آمیلئپکتین نشاسته در هم شکسته شده و موجبات افزایش ژلاتینه شدن کامل نشاسته را فراهم می آورد .

مواد ضد تغذیه ای و آلودگیهای میکروبی به طور وسیعی کاهش می یابد ضمن آنکه مواد مغذی حساس به دما تخریب نمی شوند.

اشتراک گزاری: