درباره
شرکت اروم دردانه

شرکت اروم دردانه

بزرگترین کارخانه تولید خوراک با سیستم مدولار در شمالغرب کشور

  • تولید خوراک دام سنگین
  • تولید خوراک دام سبک
  • تولید خوراک طیور
  • تولید خوراک آبزیان
شرکت اروم دردانه بیشتر

شرکت اروم دردانه

در حال حاضر شرکت اروم دردانه به عنوان بزرگترین کارخانه تولید خوراک با سیستم مدولار در شمالغرب کشور با پشتوانه یک دهه تجربیات ارزشمند در زمینه تولید انواع خوراک در خدمت پرورش دهندگان عزیز در تمامی شاخه ها اعم از دام بزرگ،دام کوچک،انواع طیور صنعتی و بومی و آبزیان میباشد

در حال حاضر شرکت اروم دردانه به عنوان بزرگترین کارخانه تولید خوراک با سیستم مدولار در شمالغرب کشور با پشتوانه بیش از یک دهه تجربیات ارزشمند در زمینه تولید انواع خوراک در خدمت پرورش دهندگان عزیز در تمامی شاخه ها اعم از دام بزرگ،دام کوچک،انواع طیور صنعتی و بومی و آبزیان میباشد