واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه
۱۴۰۰/۰۸/۰۸

واحد تحقیق و توسعه

"واحد تحقیق و توسعه"

تحقیق و توسعه منبع نهایی پیشرفت اقتصادی به شمار می آید. چرا که تاثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره وری، کیفیت ،سطح استاندارد محصول، سهم بازار و ... نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی شرکتها موثرند ، دارد .

به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه " تحقیق وتوسعه به کار خلاقانه ای گفته می شود که به طور سیستماتیک انجام می گیرد تا به دانش موجود بیافزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه بکار ببرد " اروم دردانه با دعوت از کارشناسان و متخصصین با تجربه و دلسوز که دل در گرو پیشرفت و شکوفایی صنعت طیور دارند با تشکیل واحد تحقیق و توسعه ، قدم در چنین راهی گذارده است . 

نقادی مسیر رفته ، ارزیابی داده های بدست آمده از بازخورد محصول تولید شده در فارمهای هدف ، گرد آوری آخرین اطلاعات مربوط به دانش تغذیه و تکنولوژی تولید خوراک و تاثیر دادن آنها در طراحی و تولید محصول ، برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و ترویج روش ها و ایده های توسعه بخش با استفاده از کارشناسان و متخصصین عرصه های گوناگون مربوط به صنعت طیور منجمله بهداشت و سلامت جامعه ، جمع آوری تجارب و ابتکارات مرغداران بومی برای تدوین و در دسترس قرار دادن سایر هکاران مرغدار، ایجاد همگرایی با دیگر کانونهای تولیدی و متبط با صنعت طیور با نگرش عبور از روزمرگی و فراهم نمودن فضای همبستگی برای تولید سالم با عملکرد مطلوب و مفید به حال مصرف کننده و ... از جمله وظایفی است که واحد تحقیق و توسعه با همکاری کلیه نیروهای علاقمند در چشم انداز خود قرار داده است .

اشتراک گزاری: