محیط زیست و تولید غذای سالم برای انسان

محیط زیست و تولید غذای سالم برای انسان
۱۴۰۰/۰۸/۰۸

محیط زیست و تولید غذای سالم برای انسان

"سرمایه گذاری در ترکیه و بررسی شرایط آن"

برخلاف سالهای گذشته اینکه بتوان با استفاده از هر روش و هر وسیله ای برای تولید بیشتر در صنعت طیور دست یافت امری مردود است.

اشتراک گزاری: