دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری

دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری
۱۴۰۲/۱۱/۱۲

دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری

"تنها نماینده استان در صنعت خوراک دام وطیور"

افتخاری دیگر برای صنعت خوراک دام استان و مجموعه شرکتهای اروم دردانه و مزرعه سبز دشت آتروپاتگان .

حضور آقای مهندس داداش آده ، بعنوان تنها نماینده صنعت خوراک دام و استان در جمع تولید کنندگان پیشرو و منتخب جهت دیدار با رهبر معظم انقلاب در روز سه شنبه مورخ 10/10 1402

اشتراک گزاری: