دومین سمینار ترویجی یکروزه

دومین سمینار ترویجی یکروزه
۱۴۰۲/۱۱/۲۸

دومین سمینار ترویجی یکروزه

"تغذیه دام با سیلاژ خوراک کامل بر پایه بقایا،تفالجات کشاورزی و علوفه های کم آب بر"

این سمینار توسط موسسه فناور تعاونی اروم دردانه و شرکت مزرعه سبز دشت آتروپادگان بعنوان ((اولین تولیدکنندگان تجاری این محصول در کشور)) ، با همکاری معاونت محترم بهبود تولیدات دامی استان آذربایجان غربی و تدریس توسط اعضاء هیات علمی گروه تغذیه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- آقایان دکترفضائلی و آقاشاهی - برای مسوولین امور دام جهاد مرکز و شهرستانهای شمالی استان و دامداران پیشرو این منطقه در روز پنجشنبه مورخ 26 بهمن ماه 1402 در آمفی تاتر مرکز تحقیقات کشاورزی استان برگزار گردید . 

حضور مدیر گروه محترم علوم دامی دانشگاه ارومیه- آقای دکتر خلیل وندی - رییس بنیاد نخبگان استان - آقای دکتر الماسی - کارگزار استانی توانمندسازی معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، دانشجویان مقاطع تکمیلی و صاحبان ایده های رویداد استارت آپی (( استفاده از ضایعات و تفالجات کشاورزی در خوراک دام، طیور و آبزیان )) ، باعث هر چه پربارتر برگزار شدن این سمینار گردید. 

با توجه به اینکه این محصول از قریب به 3 ماه پیش در حال تولید بوده است ، در این مدت تعدادی از دامداران منتخب با نظارت بخش خدمات مشتریان شرکت اقدام به مصرف این محصول نموده اند که تعدادی از ایشان با حضور در سمینار، تجربیات خود از مصرف این محصول دانش بنیان و عملکرد آن در گله هاسشان را با حضار به اشتراک گذاشتند و تمامی ایشان بهبود عملکرد گله ها در مقایسه با تغذیه مرسوم اذعان داشتند. 

پس از اتمام جلسه ، جهت آشنایی هر چه بیشتر حضار با پروسه و روند تولید ، بازدیدی از خط تولید محصول ترتیب داده شد.

اشتراک گزاری: