حضور مدیریت محترم شرکت اروم دردانه در برنامه زنده تلویزیونی اولدوز

حضور مدیریت محترم شرکت اروم دردانه در برنامه زنده تلویزیونی اولدوز
۱۴۰۲/۰۵/۱۵

حضور مدیریت محترم شرکت اروم دردانه در برنامه زنده تلویزیونی اولدوز

"حضور مدیریت محترم شرکت اروم دردانه در برنامه زنده تلویزیونی اولدوز"

حضور آقای مهندس داداش آده ، مدیریت شرکت اروم دردانه و آقای دکتر افشار ، رییس بخش علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی استان در برنامه زنده تلویزیونی اولدوز با موضوع معرفی شرکتهای فن آور و دانش بنیان و تقدیر از زحمات و دستاوردهای شرکت اروم دردانه در تولید محصولات دانش بنیان خوراک دام بر پایه محصولات فرعی صنایع تبدیلی کشاورزی( تفالجات کشاورزی) که با همکاری بخش علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی استان تولید گردیده اند.

اشتراک گزاری: