ارزیابی ایمنی خوراک دام تراریخته در صنعت دام و طیور

ارزیابی ایمنی خوراک دام تراریخته در صنعت دام و طیور
۱۴۰۰/۰۷/۲۲

ارزیابی ایمنی خوراک دام تراریخته در صنعت دام و طیور

"ارزیابی ایمنی خوراک دام تراریخته در صنعت دام و طیور"

امنیت غذایی یکی از مهمترین مسائل جوامع بشری است. روشها ی بیوتکنولوژی نوین کشاورزی, از جمله اصلاح ژنتیکی, راهکاری است که از طریق امکان افزایش تولید, استفاده بیشتر از منابع طبیعی و کاهش اثرات زیست محیطی مورد توجه است. با این حال, انواع جدید محصولات زراعی تراریخته که با روش های مهندسی ژنتیکی تغییر یافته اند لازم است در معرض ارزیابی های ایمنی برای تحقق الزامات نظارتی, قبل از بازاریابی قرار گیرند. هدف از ارزیابی, بررسی تاثیر محصولات زراعی تراریخته بر سلامت انسان, حیوان و محیط زیست است. اگرچه, مطالعات بسیاری در مورد ارزیابی ریسک مواد غذایی تراریخته (GM) منتشر شده است, خوراک دام GM مورد توجه نبوده است, با وجود این که بین 70 تا 90٪ از کل محصولات GM و زیست توده آنها به عنوان خوراک دام استفاده می شود. در این مقاله, چارچوب نظارتی محصولات GM برای خوراک دام در نظر گرفته شده است و اطلاعات موجود در مورد ارزیابی مواد غذایی GM به عنوان مبنا بررسی می شود. اگرچه, اکثر تکنیک های مورد استفاده برای ارزیابی ایمنی مواد غذایی GM می توانند در خوراک دام GM استفاده شوند, با این وجود بسیاری از قسمت های گیاهی که برای تغذیه دام استفاده می شود برای انسان غیرقابل استفاده هستند. بنابراین, غلظت پروتئین های بیان شده جدید در بافت های مختلف گیاه و و ترکیباتی که بطور طبیعی در گیاه وجوددارند اما مقدارشان در گیاه تراریخته و و خوراک دام حاصل از آن تغییر کرده است به عنوان شاخص در نظر گرفته می شود. توسعه بیشتر روش های اختصاصی برای ارزیابی محصولات GM برای مصرف حیوانات, در ایمنی خوراک GM ضرورت دارد.

اشتراک گزاری: