کنسانتره گاو پرشیر

کنسانتره گاو پرشیر

این کنسانتره جهت تامین نیاز دام های با تولید شیر بیش از 30 لیتر در روز فرموله شده است که همراه با علوفه مورد مصرف دام قرار میگیرد.

کنسانتره گاو پرشیر جهت تامین نیاز دام هایی با تولید بیش از 30لیتر در روز طراحی گردیده است.این کنسانتره برای اوایل دوره شیردهی فرموله گردیده است. بایستی برای پبشگیری از اختلالات گوارشی در دام،کنسانتره با نسبت مناسبی از علوفه(یونجه - سیلاژ ذرت علوفه) مخلوط و مورد استفاده قرار میگیرد.

نوع محصول: کنسانتره گاوشیری

نوع دان : کنسانتره دامی

شکل دان: پلت

دوره مصرف: اوایل دوره ی شیردهی هفته ای

برای ثبت سفارش با کارشناس ارشد فروش تماس بگیرید:

09143501794