کنسانتره گاو شیری ویژه

کنسانتره گاو شیری ویژه

این کنسانتره به صورت ویژه برای تغذیه ی گاوهای شیرده تازه زا فرموله شده است.

کنسانتره ی شیری ویژه برای تغذیه گاو های شیرده تازه زا فرموله گردیده است از مزایای استفاده از این محصول عبارت اند از:

  1. اطمینان از تامین تمامی ریز مغذی ها
  2. تقویت سیستم ایمتی و کاهش بیماری های متابولیک
  3. افزایش تولیدشیر و بهبود ترکیبات آن
  4. بهبود تعادل منطقی انرژی در گاو های تازه
  5. بهبود عملکرد تولیدمثلی دام

نوع محصول: کنسانتره گاو شیری

نوع دان : کنسانتره دامی

شکل دان: پلت

دوره مصرف: اوایل دوران زایش هفته ای

برای ثبت سفارش با کارشناس ارشد فروش تماس بگیرید:

09143501794