سیلاژخوراک پایه

سیلاژخوراک پایه

این خوراک بر پایه علوفه و تفالجات کشاورزی و پسماندها می باشد.

خوراک سیلاژ تولید شده در واحد اروم در دانه از مواد خشبی و کنسانتره ای، تفاله های چغندر قند و کارخانجات آبمیوه گیری و پسماند چغندر علوفه ای و ... تولید شده است. مواد خوراکی مورد استفاده در ترکیب این محصول و نسبت­های مورد استفاده آنها با استفاده از جیره نویسی دقیق متخصصین بخش تغذیه دام شرکت با توجه به دام­های هدف، سطح تولید و مراحل مختلف فیزیولوژیکی آن دام­ها انجام گرفته است و در این فرمولاسیون همه ملاحظات مربوط به تغذیه دام­ها و همچنین اصول تهیه سیلاژ و خصوصا سیلاژ خوراک کامل لحاظ شده است. زیرا سطح هریک از مواد مغذی موجود در این سیلاژها از جمله سطح پروتئین خام، کربوهیدارت­های سریع التخمیر و عناصر معدنی و ویتامین­ها با توجه به انجام عمل تخمیر و حضور باکتری­ها در سیلاژ، در کیفیت و ارزش غذایی محصول نهایی تأثیرگذار هستند.