برترینهای بخش کشاورزی

برترینهای بخش کشاورزی
۱۴۰۲/۰۷/۰۱

برترینهای بخش کشاورزی

"لوح تقدیر"

دریافت لوح تقدیر  توسط نمیانده شرکت اروم دردانه ، اعطا شده از طرف سازمان جهاد کشاورزی در مراسم تقدیر از برترینهای بخش کشاورزی استان در سال 1402 .

اشتراک گزاری: