بازدید معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیر کل تعاون از شرکت اروم دردانه در یکشنبه های تولید

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیر کل تعاون از شرکت اروم دردانه در یکشنبه های تولید
۱۴۰۲/۰۸/۱۴

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیر کل تعاون از شرکت اروم دردانه در یکشنبه های تولید

"بازدید از شرکت اروم دردانه"

این بازدید با حضور محترم آقای دکتر کرمی - معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری، آقای دکتر شهبازی - ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، آقای مهندس دهقانی -مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ، آقای دکتر حیدری - مدیر کل سرمایه گذاری استانداری و هیات همراه در قالب برنامه یکشنبه های تولید در شرکت تعاونی اروم دردانه و بازدید از بخش (( فرآوری تفالجات کشاورزی)) و (( تولید سیلاژ خوراک دام کامل )) مجموعه و حضوردر جلسه معرفی طرح (( شهرک خوراکهای نوین دام و طیور ( شهرک علوفه)در قالب زنجیره ارزش- از مزرعه تا سفره ))و تصویب موارد لازم جهت آغاز عملیات اجرایی طرح مزبورانجام پذیرفت.

اشتراک گزاری: